Wybierz:

Parkiet / dąb

       Dąb (Querus) drewno dębowe jest ciężkie, twarde i charakteryzuje się szczególnie wysoką odpornością na ścieranie. Ekstremalna wytrzymałość i twardość tego drewna umożliwia wykorzystanie dębu w różnorodny sposób do wyrobu podłóg, który występuje w wielu wariantach. Drewno dębowe jest jasne, o równomiernej strukturze.

 

 

 

Dostępne klasy:

Natur - układ słoja dowolny, barwa naturalna, bez sęków
Gleistreift - urozmaicona struktura drewna, wyraźne zabarwienia ze zdrowym bielem, sęki do 5mm
Natur II - urozmaicona struktura drewna, mocne zabarwienia, biele, zdrowe sęki do 10mm, czarne do 5mm
Rustikal - różnice w barwie, sęki powyżej Natur II
Przemysłowy - mozaika przemysłowa

 
Natur Gleistreift Natur II Rustikal
Oferowany przez nas parkiet dębowy posiada wilgotność 9 (+/- 2%).
Produkujemy tradycyjny parkiet dębowy w grubościach 16 i 22 mm. Klepki posiadają tzw. pióro-wypust. Warstwa użytkowa klepek 22 mm wynosi 10 mm. Klepka 16 mm ma warstwę użytkową 8 mm
 


Proces technologiczny
Produkcja naszych podłóg prowadzona jest na najnowocześniejszych maszynach i przy wykorzystaniu długoletnich doświadczeń w obróbce drewna. Gwarantuje to najwyższe walory użytkowe i jakość produktu. Podłogi drewniane posiadają strukturę i słoje niepowtażalne i odróżniające ją od produktów imitujących naturalne drewno.

Cechy produktu
Produkt całkowicie naturalny, nie alergizujący, o bardzo dobrej izolacji termicznej i akustycznej, tworzący niepowtarzalny klimat w pomieszczeniach i dopasowywujący się do warunków otoczenia. Wilgotność: 8% (+/- 2%). Parkiety z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno jest materiałem higroskopijnym, który pobiera wodę z otoczenia i rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub oddaje i kurczy się gdy wilgotność powietrza spada. Może objawić się to zmianą wymiarów i kształtów klepki w efekcie powodować powstanie szczelin i pęknięć gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w dłuższym okresie czasu. Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60 % wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok 18-22 stopni celsjusza. Njtrudnieszym okresem jest sezon zimy, gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności.

Montaż
Nasz produkt jest gotowy do montażu i specjalnie zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem otoczenia, jadnakże należy ochraniać go przed wpływem wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezpośreniego nasłoniecznienia. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał i wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości zgłosić sprzedającemu. Ułożenie podłogi z materiału obciążonego wadami spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych. Materiał wadliwy podlega wymianie. Następnie należy sprawdzić podłoże na którym będzie montowana podłoga. Podłoże powinno być mocne, równe, gładkie, wolne od rys i spękań powinno posiadać odpowiednią wilgotność umożliwjającą układanie drewna (max CM-2% dla podłoży cementowych) oraz być zabezpieczone izolacją antywilgociową chroniącą przed wilgocią kapilarną. Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach oraz łączeniach z płytkami bądź terakotą. Trzeba pamiętać ,że sposób wykończenia powierzchni może podkreślić strukturę i charakter wybranego drewna, bądź też te cechy stonować. Przy czym tak specyficzny materiał jakim jest drewno sprawia, że praktycznie niemożliwe jest uzyskanie takiego samego efektu jak na oglądanych próbkach. Każda podłoga drewniana ma niepowtarzalny styl i charakter.

Użytkowanie i pielęgnacja
Podłogi drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podłóg drewnianych jak i dla człowieka panują przy temperaturze w pomieszczeniu 18-21 °C oraz wilgotności 50-60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Pracę drewna można ograniczyć przez utrzymywanie zalecanych warunków np. stosując nawilżacze zimą, lecz nie ma możliwości aby ją zupełnie wykluczyć. Naturalna praca drewna i dopasowywanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem do reklamacji. Podłoga drewniana i zastosowany na niej lakier bądź olej podlegają w zależności od intensywności użytkowania naturalnemu zużyciu. Dlatego podłoga wymaga regularnej pielęgnacji. Pielęgnację należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta chemii podłogowej. Stosowanie innych środków niż zalecane może powodować utratę gwarancji. Podłogę drewnianą należy chronić przed oddziaływaniem piasku, piasek powoduje powstawanie rys i zniszczenia lakieru. Wszystkie meble oraz ciężkie przedmioty ustawione na podłodze wyposażyć w podkładki filcowe, przedmiotów tych nie przesuwać po podłodze. Rysy oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku opisanych czynności nie mogą być przedmiotem reklamacji. W sytuacjach awaryjnych (zalanie wodą, rozlanie substancji chemicznych, rozległe uszkodzenia mechaniczne) należy natychmiast skontaktować się z wykonawcą podłogi bądź sprzedawcą materiałów.