Pellet – ekologiczny, wysokoenergetyczny materiał do palenia w specjalistycznych piecach, przystosowanych do spalania tego biopaliwa.

Pellet