Drewniana więźba dachowa to jedno z najstarszych rozwiązań w budownictwie. Więźba dachowa ma przenosić obciążenia własne dachu, a także pokrycia, śnieg czy napór wiatru. Do jej budowy używa się drewna drzew iglastych (sosny, świerku, jodły).

Rodzaje więźby dachowej:

Elementami składowymi konstrukcji dachu są: belki stropowe, murłaty, krokwie, płatwie, jętki, słupy (stolce), kleszcze, miecze itp. W zależności od użytych elementów oraz sposobu ich łączenia konstrukcja dachu będzie: krokwiowa, krokwiowo-jętkowa, płatwiowo–kleszczowa itd. Może być też kratownicowa, tzn. składająca się z wiązarów kratowych zrobionych z desek lub uproszczona w postaci belek opartych bezpośrednio na murze.

Impregnacja więźby dachowej za pomocą autoklawu

Zalety AUTOKLAWU (metoda próżniowo-ciśnieniowa):

  1. Właściwe zaimpregnowanie nie tylko drewna powietrzno-suchego, ale także drewna o wilgotności znacznie powyżej 30 procent, zaś przy wydłużonym cyklu (metoda pulsacyjna) także drewna zmrożonego.
  2. Całkowite wyeliminowanie wszystkich błędów człowieka.
  3. Przy zastosowaniu wysokiej jakości impregnatu, dopuszczalne długotrwałe składowanie drewna na placu budowy lub zmontowanej konstrukcji do momentu przykrycia – bez uszczerbku dla jakości zabezpieczenia.
  4. Impregnacja ciśnieniowo-próżniowa jest metodą dogłębnego zabezpieczenia drewna. Część bielistą włókien (a więc część najbardziej narażoną) zaimpregnować można na pełnym przekroju. Przy zastosowaniu innych metod taki efekt jest niemożliwy do osiągnięcia.
  5. Czas. Materiał na średniej wielkości więźbę dachową ( 10-12 m3 ) impregnuje się w ciągu sześciu godzin. przy metodzie zanurzeniowej dwa dni, poprzez natrysk sześć dni – jeśli celem jest impregnacja a nie tylko zabarwienie drewna.